Skagerak Energi

Nokas Teknikk Sør AS har levert og montert et stort adgangskontroll anlegg til det nye bygget for Skagerak Energi i Porsgrunn.

Skagerak Energi er et stort energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5300 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er Norges nest største nettselskap med nærmere 185 000 nettkunder. Skagerak Kraft er Norges 7. største kraftproduksjonsselskap med 47 hel eller deleide kraftverk. Konsernet har 777 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på 2,8 milliarder kroner. Skagerak driver øvrig virksomhet gjennom datterselskapene Skagerak Elektro, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass. Skagerak Energi eies 66,62% av Statkraft og inngår i Statkraft-konsernet. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Skagerak eier 48% i Fjordkraft, Norges nest største kraftomsetningsselskap.