Stavern Sykehjem – Larvik kommune

Larvik kommune har 10 sykehjem. Disse sykehjemmene tilbyr langtidsplasser, korttidsplasser samt avlastningsopphold.

Opphold ved sykehjem kan gis dersom du har en varig og omfattende helsesvikt, og nedsatt funksjonsevne. Pasienten får helsehjelp og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste, med fokus på å ivareta de grunnleggende behovene.

Stavern sykehjem, et livsgledehjem
Stavern sykehjem er sertifisert som livgledehjem. Livsglede for eldre er ett styringsverktøy for ledere på sykehjemmet og for virksomheten, som kan brukes som et systemverktøy for å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. Dette gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene (sekundærbehovene) til hver enkelt beboer. Her får alle beboere en individuell tilpasset livsgledekalender/aktivitetskalender med fokus på pasientens livsgledehistorie og pårørende.

Brann- og rømningssikkerhet
Elektrisk avlåsning, ivaretar via signalstyring, brann- og rømningssikkerheten til de enkelte pasientrommene. Elektrisk sluttstykke ST91 har omvendt funksjon og åpner automatisk ved frafall av spenning. El-sluttstykket garanterer åpning tross listetrykk på opptil 40 kg.

STEP 90 Preload – branngodkjent med
listetrykkteknikk
Markedets minste brannklassifiserte el-sluttstykke. Det er et lite men sterkt el-sluttstykke utrustet med STEPs unike listetrykkteknikk. Branngodkjent opp til E/EI 120.

Stavern Sykehjem
Sted: Stavern, Larvik
Byggherre: Larvik kommune
Låsesmed: Nokas Teknikk Sør AS

Referensobjekt Stavern Sykehjem