Stavern Sykehjem – Larvik kommune

Larvik kommune har 10 sykehjem. Disse sykehjemmene tilbyr langtidsplasser, korttidsplasser samt avlastningsopphold. Opphold ved sykehjem kan gis dersom du har en varig og omfattende helsesvikt, og nedsatt funksjonsevne. Pasienten får helsehjelp og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste, med fokus på å ivareta de grunnleggende behovene. Stavern sykehjem, et livsgledehjem Stavern sykehjem er sertifisert som livgledehjem. Livsglede for …