Rekruttering til låsesmedfaget

Det er behov for rekruttering til låsesmedfaget, flere bedrifter ønsker seg lærlinger og en del er ute på skoler og snakker om faget.Det er nå laget en ny utdanningsbrosjyre som vi håper du vil lese. Det er også sendt ut til diverse opplæringskontorer. I tillegg til denne brosjyren er det laget en film i samarbeid med FG. Brosjyren kan lastes …