Ny operasjonssentral i Sør-øst

Nokas Teknikk Sør AS har levert og montert sikkerhetsutstyr til politiets nye operasjonssentral for Sør-Øst politidistrikt.

Politiets nye operasjonssentral for Sør-Øst politidistrikt er satt i drift. Distriktet som fram til i dag har hatt fire operasjonssentraler, styres nå fra en felles sentral. Sør-Øst politidistrikt dekker fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold i tillegg til Jevnaker kommune. Den nye sentralen som ligger i Tønsberg er bygget opp rundt nye standarder for operasjonssentralene i hele landet. Nokas Teknikk Sør takker for tilliten vi har blitt vist.

Les mer om den nye sentralen her