Færder VGS

Vi gratulerer Vestfold Fylkeskommune med nytt flott skolebygg. Stor takk til Veidekke Entreprenør som valgte oss som leverandør av lås, beslag og låsesystem.

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20% av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke Entreprenør gjennomfører alle typer bygge- og anleggsoppdrag for våre kunder. På byggsiden omfatter oppdragene i hovedsak næringsbygg, boliger, skoler og andre offentlige bygg. På anleggssiden er oppdragene veier, jernbane, vann- og vindkraft og industriprosjekter. Ca. 70% av virksomheten er byggvirksomhet og 30% anleggsvirksomhet.