Beslag / låssystemer

Nokas Teknikk Sør leverer beslag og låssystemer tilpasset kunders individuelle behov.

Låskassen er den delen som blir innfelt i dørbladet. Vi har et bredt sortiment låskasser for privat- og næringslivsmarkedet. Sluttstykket til en lås er beslaget som er montert på karmen. Låsens falle/reile tar inngrep i sluttstykket når døren er lukket. Låskasse og sluttstykke er konstruert og dimensjonert for å motstå forsøk på innbrudd. Det finnes svært mange varianter av sluttstykker for ulike låser, dørstandarder og sikkerhetskrav.

Elektrisk lås benyttes hovedsaklig i ytterdører hvor det stilles høye krav til sikkerhet, og som vanligvis innebærer en enklere avlåsing på dagtid. Motorlåser benyttes ofte som nattlås styrt via alarm i adgangssystemet. Solenoidlås, elektrisk sluttstykke og magnetlåser benyttes ofte som daglås og styres helt av adgangssystemet. Dette på grunn av brukervennlighet, brann og rømning.