• BHS_6174

Brannslukker CO2, 5kg. AL BC 89B

kr 2.090,00 inkl. mva

Apparat med CO2 som slokkemiddel er beregnet for slokking av brann i væsker, gasser og elektrisk utstyr. Dette er et rent slokkemiddel, som gjør at disse brannslukkere er spesielt egnet for bruk i miljøer som kjøkken, laboratorier, finmekanikk bransjer, datamaskiner og elektrisk utstyr.

Kategori:

Beskrivelse

Apparat med CO2 som slokkemiddel er beregnet for slokking av brann i væsker, gasser og elektrisk utstyr. Dette er et rent slokkemiddel, som gjør at disse brannslukkere er spesielt egnet for bruk i miljøer som kjøkken, laboratorier, finmekanikk bransjer, datamaskiner og elektrisk utstyr.
CO2 brann slokkningsapparater tåler minusgrader og kan plasseres både innendørs og utendørs. Fordi CO2 ikke leder strøm, er det trygt å bruke på elektriske anlegg opp til 1000V.Brann slokkingsapparater levers med brakett for veggmontering. Dersom apparatet skal benyttetes i kjøretøy, kan slingrebrakett benyttes.CO2 slukker brannen gjennom kvelning, og fortynning av oksygen i luften rundt brannobjektet, og i noe mindre grad ved avkjøling.CO2 en flytende gass for slokking og drivmiddel. CO2 brannslukningsapparat er trykt å benytte innomhus. CO2 komprimeres til et arbeidstrykk på 58 bar ved 20 °C, noe som stiller store krav til materialene i beholderne og ventiler Beholder er i aluminium utførelse. Slike beholdere skal trykkprøves minst hvert tiende år. Ventilen har rask åpning og er lett å håndtere. Det er utstyrt med en sikkerhetsanordning som utløser ved eventuelt overtrykk.Dysen og trakt ( snerør ) har en uforming dette  for å oppnå maksimal snøformasjon og kastelengde noe  som er en forutsetning for rask og effektiv brannslukking. Beskytter også brukeren mot den kalde avgassen. Snerøret er i slagfast plast.

MERK!
Ved bruk CO2 apparater, bør det utvises forsiktighet fordi CO2 er tyngre enn luft og kan trenge inn i områder som er lavtliggende.
Pass på at ingen oppholder seg i slike områder, hvor dette kan skje.