Rekruttering til låsesmedfaget

Det er behov for rekruttering til låsesmedfaget, flere bedrifter ønsker seg lærlinger og en del er ute på skoler og snakker om faget.Det er nå laget en ny utdanningsbrosjyre som vi håper du vil lese. Det er også sendt ut til diverse opplæringskontorer. I tillegg til denne brosjyren er det laget en film i samarbeid med FG. Brosjyren kan lastes …

Berøringsfri åpneknapp eller albuebryter for en høyere hygienestandard

Nokas Teknikk Sør er en stor leverandør av alt innen sikkerhet, vi har i mange år levert berøringsfrie åpneknapper og albuebrytere. Disse kan benyttes til alt mulig, men brukes oftest til åpning og lukking av dører/porter. Vanderbilt BLUE-EX berøringsfri åpneknapp som erstatter den tradisjonelle åpneknappen slik at låser og dører kan åpnes/lukkes uten berøring. GEZE ES80 berøringsfri albuebrytere fra Geze. …

Stavern Sykehjem – Larvik kommune

Larvik kommune har 10 sykehjem. Disse sykehjemmene tilbyr langtidsplasser, korttidsplasser samt avlastningsopphold. Opphold ved sykehjem kan gis dersom du har en varig og omfattende helsesvikt, og nedsatt funksjonsevne. Pasienten får helsehjelp og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste, med fokus på å ivareta de grunnleggende behovene. Stavern sykehjem, et livsgledehjem Stavern sykehjem er sertifisert som livgledehjem. Livsglede for …